• ค้นหา

Menu
Products
ลายแผ่นครอสติช ลายที่123

ผังลายปักและภาพสี ลายใหญ่ชัดเจน สัญลักษณ์ดูง่าย ขนาดตาผ้า 52 ช่อง = 10 ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส#25 ปัก

49.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่118
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 52 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 509บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
24.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่110
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 44 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ  921บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
45.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่50
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 25 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 812บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
16.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่41
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 35 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 914บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
16.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่ P31

พร้อมภาพสี ( เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ทุกลายขยายชัดเจนสัญลักษณ์อ่านง่าย
ถ้าปักด้วยผ้าขนาด 35ช่อง:10ซม. ได้ลาย45.71x71.43 ซม.
ผ้าขนาด 52 ช่อง = 10 ซ.ม ได้ลาย 30.77x48.08 ซม.

79.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่18

ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 56 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ  413บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **


 

24.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่16
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 35 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 914บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
16.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่15
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 35 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 806บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
16.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่11
พร้อมภาพสี ( เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ทุกลายขยายชัดเจนสัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดผ้า 56 ช่อง = 10 ซ.ม.
24.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่8
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 35 ช่อง = 10 ซม. 
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 722บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก **
16.00 Baht
P49บ้านดอกไม้
ลายปักครอสติชบ้านทรงวิคตอเรีย และกรอบดอกไม้ ใช้ไหมโอลิมปัส#25 จำนวน 37 ใจ
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ลายขยายชัดเจน
สัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดตาผ้า 52 ช่อง = 10 ซม. ขนาดลาย 50 x 65ซม.
ราคารวมผ้า ไหม เข็ม ลาย ราคาชุดละ 1,050บาท
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผ้าและไหมที่ท่านเลือก**
50.00 Baht

จำนวนสินค้า 588 รายการ
<<
<
45
46
47
48
49
>
>>