• ค้นหา

Menu
Products
P016
ลายปักครอสติช Enjoy life today ปักบนผ้า 52ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 18.4x19.00 ซม. ผังลายสีสลับขาวดำ
ลายเสื้อblack ribbon
ลายถักโครเชต์ด้วยด้ายolympus#5 สี1051 และ172 ผังลายพร้อมคำอธิบายชัดเจน
ลายถักเสื้อ1051
ลายถักโครเชต์ด้วยด้ายolympus#5 สี1051 ผังลายพร้อมคำอธิบายชัดเจนดูง่าย
20.00 Baht
ปกเสื้อolympus#18
ลายถักปกเสื้อ ถักด้วยด้ายolympus#18 ผังลายพร้อมคำอธิบายชัดเจนค่ะ
20.00 Baht
P67
ลายปักครอสติช ขนาดตาผ้า 52 ช่อง:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 18 สี สีละ 1ไจ
39.00 Baht
สายตกแต่งlemon
สายตกแต่งlemon

ลายสีแสดงขั้นตอนการร้อยสายตกแต่งlemon อย่างละเอียด
ถ้าต้องการสั่งเป็นชุดพร้อมลูกปัดmiyuki ด้ายnymo และสายคล้อง ราคาชุดละ 205บาท(ไม่มีเข็มในชุด) enlightened
25.00 Baht
P3
ลายปักครอสติชขนาดเล็ก จำนวนช่อง 60x40ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัส 10สี
ถ้าปักด้วยผ้าขนาด 52ช่อง:10 ซม. ได้ลาย 11.54x8.85ซม.
ถ้าปักด้วยผ้าขนาด 35ช่อง:10 ซม. ได้ลาย 17.14x13.14ซม.
ลายปักครอสติชขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มเต้น
20.00 Baht
vo350 ปีจอ
ลายปักครอสติช 12 นักษัตร ลายสุนัข
ขนาดลาย 46x39ช่อง หรือ 13.14x11.14 ซม.
สิ่งที่ต้องใช้
ผ้าครอสติชkensen 35ช่อง:10 ซม. สีเหลืองสด หรือสีตามชอบ จำนวน  25x20ซม.
ไหมปักโอลิมปัส #25 และ 5 สีละ 10
เข็มปักครอสติช#20

ผังลายสี

20.00 Baht
vo341
20.00 Baht
P10
P10

ลายปักผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน หรือหมอน ปักบนผ้าลินิน zweigart ปัก 2x2 ช่องผ้าเท่ากับ 1 ตา หรือจะปักบนผ้าครอสติชขนาด 52ช่อง ค่ะ
ขนาดลาย 120x139 ช่อง
20.00 Baht
P8
P8

ลายปักผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน หรือจะใช้ปักกลางหมอนก็ได้ค่ะ
ปักบนผ้าลินิน หรือผ้าขนาด 52 ช่องได้ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ลายใหญ่่หรือเล็ก
จำนวนช่อง 89x64ช่อง
20.00 Baht
P4
P4

ลายปักครอสติช ผู้หญิงเก็บผลไม้ ขนาดลาย145x111ช่อง ใช้ไหม 22 สี
ผ้าครอสติชขนาด 52 ช่อง ได้ลาย 27.88x21.35ซม.
ผ้าครอสติชขนาด 56 ช่อง ได้ลาย 25.89x19.82ซม.
20.00 Baht

จำนวนสินค้า 489 รายการ
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>