• ค้นหา

Menu
Products
ลายปัก876
ลายปักครอสติช จากภาพ"Dancer on the Stage"  ผลงานเรื่องชื่อของ Degas  ขนาดลาย 35.8 cm x28.6 cm ใช้ไหม22สี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี ผังลายสีชัดเจน
95.00 Baht
ลายปัก7493
ลายปักครอสติช A golden walkway ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 29.7 cm x 36.4 cm ใช้ไหม24สี
155.00 Baht
ลายปัก7475
ลายปักครอสติช "Venice" Italy ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 29.7 cm x 36.4 cm ใช้ไหม27สี
155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส7477
ลายปักครอสติช

The Eiffel Tower and Fireworks (France)

ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 29.7 x 36.4ซม.130x106ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัสจำนวน 28 สี
155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส7479
ลายปักครอสติช

Rose and light blue vase

ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 29.7 x 36.4ซม. 130x116ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัสจำนวน 20 สี
155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส7481
ลายปักครอสติช

 "Sun flower and blue gray vase"

ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 36.4 x 29.7ซม.106x125ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัสจำนวน 22 สี
155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส7482
ลายปักครอสติช"poppies and blue vase" ขนาาดลาย106x125ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 20 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย

 

155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส6054
ลายปักครอสติช "sweet rose" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 128x128ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 14 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
155.00 Baht
ลายปักโอลิมปัส7214
ลายปักครอสติช จากภาพCafe' terrace at night โดย Vincent van Gogh 
ผังลายสัญลักษณ์สีชัดเจน กระดาษอาร์ตอย่างดี
พร้อมด้วยวิธีปักครอสติช เดินเส้นและเก็บปลายด้าย
ผ้าขนาด35ช่อง:10ซม. ขนาดลาย 35.5 x 28.5ซม. ใช้ไหมโอลิมปัสจำนวน 25 สี
155.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่996
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ทุกลายขยายชัดเจนสัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดผ้า 52 ช่อง = 10 ซม.
จำนวนช่อง 160x182ช่อง ใช้ผ้า 45x45ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส#25 จำนวน59 สี
50.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่995
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ทุกลายขยายชัดเจนสัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดผ้า 52 ช่อง = 10 ซม.
จำนวนช่อง 157x229ช่อง ใช้ผ้า 45x55ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส#25 จำนวน 78สี
50.00 Baht
ลายแผ่นครอสติช ลายที่994
ลายพร้อมภาพสี (เฉพาะผังลายไม่รวมผ้าและไหมปัก) ทุกลายขยายชัดเจนสัญลักษณ์อ่านง่าย ขนาดผ้า 52 ช่อง = 10 ซม.
จำนวนช่อง 177x238ช่อง ใช้ผ้า 45x60ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส#25 จำนวน 71สี
50.00 Baht

จำนวนสินค้า 308 รายการ
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>