• ค้นหา

Menu
Products
เทมเพลท4เหลี่ยม80-773
เทมเพลท 4เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกใส จำนวน 1 ชิ้น ภายในชุดประกอบด้วยกระดาษขาว 100 ชิ้น สำหรับเย็บเนากับผ้า เพื่อทำงานแพทชเวิรค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
189.00 Baht
เทมเพลท6เหลี่ยม
เทมเพลท 6เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกใส จำนวน 1 ชิ้น ภายในชุดประกอบด้วยกระดาษขาว100 ชิ้น สำหรับเย็บเนากับผ้า เพื่อทำงานแพทชเวิร์ค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับประกอบ Lucy Boston Patchwork of The Crosses
189.00 Baht
เทมเพลทclamshell 80-775
เทมเพลท clam shell ผลิตจากพลาสติกใส จำนวน 1 ชิ้น ภายในชุดประกอบด้วยกระดาษขาว70 ชิ้น สำหรับเย็บเนากับผ้า เพื่อทำงานแพทชเวิร์ค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
189.00 Baht
เทมเพลทspool
เทมเพลทspool ผลิตจากพลาสติกใส จำนวน 1 ชิ้น ภายในชุดประกอบด้วยกระดาษขาว70 ชิ้น สำหรับเย็บเนากับผ้า เพื่อทำงานแพทชเวิร์ค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
189.00 Baht
เทมเพลทข้าวหลามตัด
เทมเพลทรูปข้าวหลามตัด ผลิตจากพลาสติกใส จำนวน 1 ชิ้น ภายในชุดประกอบด้วยกระดาษขาว 70 ชิ้น สำหรับเย็บเนากับผ้า เพื่อทำงานแพทชเวิร์ค ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
189.00 Baht

จำนวนสินค้า 29 รายการ
<<
<
1
2
3
>
>>