• ค้นหา

Menu
Products
vo216 get well

ชุดครอสติชGet Well ชุดประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52ช่อง:10ซม.
ไหมโอลิมปัส#25 ผังลายชัดเจน เข็ม 
สีของผ้าอาจไม่ตรงกับภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้เป็นกรอบรูป หรือหมอนอิงได้

135.00 Baht
vo215 บัลเลต์ลินา

ชุดครอสติชบัลเลต์ลินากระต่าย ประกอบด้วยผ้าครอสติชขนาด52ช่อง:10ซม.
ไหมโอลิมปัส#25 ผังลายชัดเจน ภาพสี เข็ม สีของผ้าอาจไม่ตรงกับภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้เป็นกรอบรูป แต่งกระเป๋า หรือหมอนอิงได้

 

185.00 Baht
vo205เครื่องบิน
ชุดครอสติชลายเครื่องบิน ในชุด:-ผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้
110.00 Baht
vo207ของขวัญ
ชุดครอสติชลายของขวัญ ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้
134.00 Baht
vo217นก
ชุดครอสติชลายนก ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้
103.00 Baht
vo213แพนด้า
ชุดครอสติชลายหมีแพนด้า ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้
128.00 Baht
vo214แมวน้ำ

ชุดครอสติชลายแมวน้ำคู่รัก ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้

122.00 Baht
vo212the winner
ชุดครอสติชลายแกะ The Winner ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึกได้
93.00 Baht
vo211สิงห์โต

ชุดครอสติชลายสิงห์โต ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ

ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึก

129.00 Baht
vo209 standing by

ลายI'm always standing by ชุดประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม 
สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ
ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึก

126.00 Baht
vo206ยีราฟ

ชุดครอสติชลายยีราฟกับชิงช้าดอกไม้ ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และเข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ

ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า ปกสมุด หรือใส่กรอบรูป

154.00 Baht
vo208ช้าง

ชุดครอสติชลายช้างกับนก ประกอบด้วยผ้าครอสติชkensen ขนาด 52:10 ซม.
ไหมโอลิมปัส #25 ผังลาย ภาพสี และ เข็ม สีของผ้าปักในชุดอาจแตกต่างจากภาพ

ลายขนาดเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อ หรือปกสมุดบันทึก

139.00 Baht

จำนวนสินค้า 30 รายการ
<<
<
1
2
3
>
>>