• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Eiffel Tower ยามค่ำ
สิ่งที่ต้องใช้ ผ้าครอสติชzweigart ขนาด44ช่อง:10ซม. จำนวน
                  ไหมโอลิมปัส#25 จำนวน40สี สีละ1ไจ
                  เข็มปักครอสติช
ขนาดลาย  100x150ช่อง 22.7x34.1ซม.
สัญลักษณ์สีไหม


วิธีปัก พิมพ์ลายทั้ง4แผ่น นำมาต่อกันแล้วปักผังลาย1 ผังลาย2 ผังลาย3 ผังลาย4

Share :