• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกโอลิมปัส#40-143,743

 
สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายอลิมปัส#40-743 เบอร์ 103379
                 เข็มโครเชต์ #8 บาร์ 109798
วิธีทำ  ขึ้นต้นโซ่6 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ 8ครั้ง ลหกับหลักแรก)
แถวที่2 (โซ่26 ลห) ทำซ้ำใน (....) 7ครั้ง
ผังลาย
Share :