• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อยครึ่งวงกลมมาดีรา

 
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมมาดีรา 1 หลอด บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
โซ่มิยูกิ k1501 ยาว 40 ซม. บาร์ 2410996970009
มุกครึ่งซีก สีงา 5มม. 1ชิ้น บาร์ 2412550930009
มุกครึ่งซีก สีงา 3มม. 3ชิ้น บาร์ 2412550920000
มุกครึ่งซีก สีทอง 4มม. 1ชิ้น บาร์ 2412550950007
มุกครึ่งซีก สีทอง 2มม. 3ชิ้น บาร์ 2412550940008
ห่วงรีมิยูกิ สีเงิน k543 2ชิ้น บาร์ 2410996430008
ตะขอกดสีเงิน บาร์ 2411549520016
ขนาดดอกสำเร็จ 2*3.5 ซม.
วิธีถัก พันไหมใส่แกนพันไหม 5แกน (จับไหม 6 เส้น รวมในหลอดถักพร้อมกัน)
ขึ้นต้นโซ่ 8 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 2 1/2พ1ค 11ครั้ง พลิกกลับ
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.ติดมุกบนครึ่งวงกลม ตามชอบ
2.คล้องห่วงรีกับครึ่งวงกลมและโซ่ ทำทั้ง 2 ข้าง
3.ใส่ตะขอเข้ากับโซ่
ผังลาย
Share :