• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ต่างหูครึ่งวงกลมมาดีรา
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมปักรมาดีรา 1 หลอด บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
เพชรรีด ss34 จำนวน 2 เม็ด บาร์ 110650
เพชรรีด ss16 จำนวน 2 เม็ด บาร์ 104015
เพชรรีด ss10 จำนวน 2 เม็ด บาร์ 107826
ห่วงกลมใหญ่ มิยูกิ k539 บาร์ 2410996890000
ต่างหูสีทอง บาร์ 2412466140004
ขนาดดอกสำเร็จ 2*3.5 ซม.
วิธีถัก พันไหมใส่แกนพันไหม 5แกน (จับไหม 6 เส้น รวมในหลอดถักพร้อมกัน) ขึ้นต้นโซ่ 8 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 2 1/2พ1ค 11ครั้ง พลิกกลับ
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.ติดเพชรรีดบนครึ่งวงกลม ตามชอบ
2.คล้องห่วงกลมกับดอกถักและต่างหู ทำทั้ง 2 ข้าง
ผังลาย
Share :