• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ต้นคริสมาสต์ใหญ่

สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายโอลิมปัสเอมมี #40 สี216 บาร์104584
                    ด้ายโอลิมปัส#40 นน.20กรัม สีน้ำตาล บาร์ 103338
                    ดิื้นทองควีนเท็กซ์ บาร์ 2410937520003
                   เข็มโครเชต์ 1.3 มม. บาร์ 109798
                   เลื่อมดาวเหลี่ยมสีทอง บาร์ 92824508 เลื่อมดอกโคลเวอร์ บาร์ 92824546
                   เลื่อมกลมรูข้าง บาร์ 104117 เลื่อมกลม บาร์ 92824539
                   กาวพริทท์ บาร์ 8851332905936
ขนาดสำเร็จ 7.5x9.5 ซม.
วิธีถัก ใช้ด้าย2เส้นถัก ขึ้นต้นโซ่1
แถวที่1 โซ่3 พ1ค 2ครั้ง
แถวที่2 โซ่3 พ1ค หลักเดิม พ1ค3ครั้ง หลักถัดไป พ1ค 2ครั้ง หลักสุดท้าย
แถวที่3-11 ถักตามผังลาย
ต้น    ใช้ด้ายสีน้ำตาล 2เส้น ถัก1แถวตามผังลาย
ผังลาย
ชมvdo การตกแต่งต้นคริสมาสต์ที่
https://www.youtube.com/watch?v=ODoDHVev8zw

Share :