• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
                                                                                            knitting rochas9
สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายROCHAS สี 361 บาร์ 92698055
                    ไม้นิตไม้ไผ่clover (4มม.) art.3012 บาร์4901316802578
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น11ห่วง
แถวที่1 p1 kb p1 yo k3 k2tog p1 kb p1
แถวที่2 k1 pb k1 p2tog p2 yo p1 k1 pb k1
แถวที่3 p1 kb p1 k2 yo k1 k2tog p1 kb p1
แถวที่4 k1 pb k1 p2tog yo p3 k1 pb k1
แถวที่5 p1 kb p1 sL1k1 psso k3 yo p1 kb p1
แถวที่6 k1 pb k1 p1 yo p3 st1 p1 psso k1 pb k1
แถวที่7 p1 kbp1 sL1k1 psso k1 yo k2 p1 kb p1
แถวที่8 k1 pb k1 p3 yo sL1 p1 psso k1 pb k1
แถวที่1-8 =1ช่วงลาย
ผังลาย
Share :