• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกโอลิมปัส#5-6กลีบเล็ก

สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายโอลิมปัส#5 สี 540,541
                    เข็มโครเชต์#3 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 3.5x3.5cm.
วิธีทำ ขึ้นต้นโซ่ 6 โซ่ รอหอ เป็นวงกลม
แถวที่ 1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ2ค 2ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่4 (พ2ค 3 ครั้ง หลักถัดไปรวบพร้อมกันโซ่ 4) ทำซ้ำใน (.....) 4 ครั้ง
ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 เลื่อน 2 หลัก (คธ 7 หลัก) โซ่ 3 ทำซ้ำใน(....) จนจบแถวดอกโอลิมปัส#5-4กลีบเล็ก     
ขนาดสำเร็จ 2.5x2.5cm.
วิธีทำ          ขึ้นต้นโซ่ 4 ลห เป็นวงกลม
 แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ2ค รวบพร้อมกัน โซ่4 (พ2ค 3 ครั้งหลักถัดไป รวบพร้อมกัน โซ่4) ทำซ้ำใน (.....) 2 ครั้ง
 ลห กับหลักแรก
 แถวที่ 2 เลื่อน 2 หลัก (คธ7 หลัก โซ่3)  ทำซ้ำใน (.....) จนจบแถวShare :