• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

6เหลี่ยม6กลีบ


สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายป๊อปปีส์ บาร์โดด103312
          
วิธีทำ     คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1  โซ่4 เป็นหลักแรก พ2ค (โซ่3 พ2ค2ครั้งรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน (....)10ครั้ง โซ่1  1/2พ1ค กับหลักแรก
แถวที่2  โซ่1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม (โซ่5 คธ หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (....)10ครั้ง โซ่12 พ1ค กับหลักแรก
แถวที่3-6  ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :