• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

เสื้อColor lines

 
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก Pastel Slub สีเบอร์ 3 ขนาดบรรจุ 40 กรัม จำนวน 7 กลุ่ม
ไหมปัก Olympus#5  เบอร์ 413 จำนวน 3 ไจ No.104 จำนวน 3 ไจ
ไม้นิตเบอร์ 7 ขนาดหัว 4.5 มม. รหัส 103662
ไม้นิตวงกลม 4.0 มม. 60 ซม.รหัส4002272112623
เข็มเย็บไหมพรม รหัส 104210
ขนาดสำเร็จ รอบอก 90 ซม. ยาว 45 ซม.
วิธีทำ (ถักเหมือนกัน  2 ชิ้น (หน้า-หลัง))
ขึ้นต้น 104 ห่วง ด้วยไม้นิตเบอร์ 7 ด้วยด้ายถัก Pastel Slub
แถวที่ 1 Pastel Slub ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 2 Pastel Slub ถัก p ตลอดแถว
แถวที่ 3 เบอร์.413 ถัก k1 (k2 tog 3 ครั้ง yo k1 5 ครั้ง yo sl1 k1 psso 3 ครั้ง )
ถักซ้ำ(...) จนจบแถว
แถวที่ 4 เบอร์ 413  ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 5 Pastel Slub ถักเหมือนแถวที่ 1
แถวที่ 6  Pastel Slub  ถักเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 7 เบอร์ 104 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่ 8 เบอร์ 104 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่      ถักขึ้นไปตรงตามแถวที่ 1-4
แถวที่      ลดวงแขนและลดคอตามผังลาย
แขนเสื้อ (ถัก 2 ชิ้น) ขึ้นต้น 56 ห่วง ไม้นิตเบอร์ 10 เริ่มถัก
แถวที่ 1-3 เบอร์ 413 ถัก k1 p1 สลับกันจนจบแถว (ลายลูกฟูกเล็ก)
แถวที่ 2-4  เบอร์ 413 ถักเหมือนแถวที่ 1
แถวที่ 5  เบอร์ 413 ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 6  เบอร์ 413 ถักp ตลอดแถว
แถวที่ 7 เบอร์ 413 ถักk2 (k1 yo 3 ครั้ง Sl1 k1 psso 3 ครั้ง k2 tog 3 ครั้ง yo k1 2 ครั้ง yo )
ถักซ้ำใน (...) จนจบแถว
แถวที่ 8 เบอร์ 413 ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 9 Pastel Slub m5 ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 10 m5 ถัก p ตลอดแถว
แถวที่ 11 ถัก k3 tog 2 ครั้ง  yo k1 4 ครั้ง yo Sl1  k1 psso 3 ครั้ง
(  k2 tog 3 ครั้ง yo k1 5 ครั้ง yo Sl1 k1 psso 3 ครั้ง) ถักซ้ำใน (...) จนจบแถว
แถวที่ 12 ถัก k ตลอดแถว
แถวที่ 13-14 ถักเพิ่ม ลดวงแขน ตามผังลาย
วิธีประกอบ
1.   นำไหล่ชิ้นหน้าและหลังเย็บติดกัน
2.   ใช้ไม้นิตวงกลม เก็บห่วงรอบคอ ด้วยลายสต๊อกกิ้ง 4 แถว สลับสีตามผังลาย จากนั้นถัก คธ ด้วยเข็มโครเชต์ เบอร์ 2
3.   โซ่ 1 เป็นหลักแรก (คธ 5 โซ่ 3 ลห กับหลักเดิม) เย็บแขนติดกับตัวเสื้อและเย็บส่วนที่เหลือของตัวเสื้อติดกัน

ผังลาย1
ผังลาย2


Share :