• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายดอกซ้อน4เหลี่ยมสิ่งที่ต้องใช้   ไหมพรมเรือใบ บาร์ 92026438 สีละ1กลุ่ม เบอร์ 259,258,246,234
                      เข็มโครเชต์ บาร์101025 เบอร์
วิธีทำ คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค11 ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1คหลักเดิม (พ1ค2 ครั้ง หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (......) จนจบแถว ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-5 ถักตามผังลาย
**การสลับสี ตามชอบ
ผังลาย
Share :