• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายMartin พัด

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก มาติน สี 9 จำนวน 1กลุ่ม บาร์ 4522017444395
เข็มโครเชต์#3/0 บาร์101035
ขนาดสำเร็จ 10*10 ซม.
วิธีทำ ขึ้นต้น 22โซ่
แถวที่1 โซ่2 เป็นหลักแรก (คธ 5หลักถัดไป โซ่2) ทำซ้ำใน(.....)1ครั้ง คธ5หลักถัดไป โซ่1 คธหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่2 เป็นหลักแรก พ1ค (โซ่1 คธ3หลักถัดไป โซ่1 พ1คหลักถัดไปโซ่1 พ1คหลักเดิม) ทำซ้ำใน(.....)1ครั้ง โซ่1 คธ3หลักถัดไป โซ่1
 พ1คหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย
ผังลายShare :