• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อDaisy
สิ่งที่ต้องใช้
  • ด้ายโอลิมปัส # 40 สี 540 จำนวน 3 กลุ่ม บาร์โคด 103319
  • ด้ายRECORD 210 COLOR สี 213 จำนวน  1 กลุ่ม บาร์โคด 4014816111825
  • โครเชต์ JMRA # 5 (1.10มม.) บาร์โคด 103435
  • แป้นดอกเดซี่เหลี่ยมhamanaka # 205 – 578 บาร์โคด 4977444572362
ขนาดสำเร็จ 42x49 ซม.
วิธีทำ ขึ้นต้นโซ่ 230 โซ่ (ชิ้นหน้า,ชิ้นหลังถักเหมือนกัน)
แถวที่ 1 โซ่ เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม * โซ่  3 ข้าม 3 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่ 3 ข้าม 3 หลัก คธ หลักถัดไป *
            ทำซ้ำใน *....* จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 6 เป็นหลักแรก คธ หลักถัดไป * โซ่ 3 พ1ค หลักถัดไป โซ่ 3 คธ หลักถัดไป โซ่ 3 พ1ค หลักถัดไป*
            ทำซ้ำใน *....* จนจบแถวพลิกกลับ
แถวที่ 3 - 73 ถักตามผังลายทุกแถว
แถวที่ 74 – 117 ถักแนวเพิ่มวงแขนตามผังลายทุกแถว
แถวที่ 118 – 129 ถักแนวลดไหล่ ตามผังลาย
วิธีประกอบ
  1. เย็บด้านข้างติดกันทั้งสองข้าง
  2. เย็บไหล่ติดกันทั้งสองข้าง
  3. เก็บวงแขน,คอ,ชายเสื้อตามผังลาย
ดอกเดซี่ ทำจำนวน 17 ดอก
- จับไหม 1 เส้น โดยใช้ไหม RECORD 210 COLOR # 213 ทำตามแบบที่ 1
- ถักขอบนอกด้วยไหมโอลิมปัส # 40 สี 540
* เสื้อตัวนี้ถักตกแต่งได้หลายแบบ
  • แบบที่ 1เป็นตัวเสื้อไม่ต้องตกแต่งดอกเดซี่
  • แบบที่ 2 ถ้าต้องการเพิ่มสีสันจากเดิมก็ถักดอกเดซี่ตามแบบตามผังลายหรือทำดอกเพิ่มจากที่กำหนดแล้ววางดอกตามชอบ
วิธีทำดอกเดซี

ผังลายเสื้อ


Share :