• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ชุดไทย2
งานแอพลิเก ใช้ตกแต่งกระเป๋า เสื้อผ้า หรือของใช้
 
สิ่งที่ต้องใช้ ผ้าสักหลาดเทียมคละสี เข็มเย็บผ้า ด้ายเย็บผ้า
                 ไหมTM7 เลื่อม ลูกปัด
วิธีทำ 1. ลอกแบบทุกแบบบนกระดาษเพื่อใช้เป็นแบบตัดผ้า
         2. ตัดผ้าสักหลาดตามแบบและสีที่กำหนด
         3. ปักตกแต่ง และเย็บประกอบตามขั้นตอนที่กำหนดในแต่ละรูป
(สอดส่วนที่เป็นเส้นประใต้ชิ้นบนเสมอ)
ขั้นตอนการทำ

เมื่อประกอบขั้นตอนครบแล้ว นำไปสอยตกแต่ง กระเป๋า หรือพื้นผิวที่ต้องการ

Share :