• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายต่อดอกริมลูกไม้

สิ่งที่ต้องใช้
  1. ด้ายโอลิมปัส#40 เบอร์ 743
  2. เข็มโครเชต์ #8 บาร์ 109798
วิธีทำ  ดอก a คล้องด้ายเป็นวงกลม 
แถวที่1 โซ่ 1 คธ 16 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 1 (คธ2หลัก โซ่3ลหหลักเดิม) ทำซ้ำใน(.....)7ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่3-10 ถักตามผังลาย
วิธีทำ ดอก b คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1-5 ถักตามผังลาย
วิธีต่อดอก
1.เชื่อมดอกติดกันโดยกันถัก คธ
2.ถักดอก b เชื่อมระหว่างดอก a 
ผังลายถัก

Share :