• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกสี่เหลี่ยมทานตะวัน
สิ่งที่ต้องใช้  ด้ายป๊อปปีส์ 4สี
                   เข็มโครเชต์ jmra 1.00มม. บาร์ 103435
วิธีถัก      *คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1  โซ่3เป็นหลักแรก พ1ค 15 ครั้ง ลห กับหลักแรก ตัดด้าย
แถวที่2  โซ่3เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง รวบพร้อมกัน (โซ่1 พ1ค3ครั้ง หลักถัดไป รวบพร้อมกัน)
ทำซ้ำใน (....) จนจบแถวด้วยโซ่1  ลห กับหลักแรก ตัดด้าย
แถวที่3-9 ถักตามผังลาย (สลับสีตามภาพ)
ผังลาย
Share :