• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายcolor tide
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายโอลิมปัส#40 สีน้ำเงินและกรมท่า
                  เข็มโครเชต์ JMRA์#8
วิธีทำ  ขึ้นต้น 57โซ๋
แถวที่1 โซ่4 พ2ค 4ครั้งหลักเดิม (พ2คหลักถัดไป ข้าม1 พ2ค 8หลักถัดไป พ2ค 5ครั้ง 2หลักถัดไป) ทำซ้ำใน (....) จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่1 คธหน้าหลักทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่3-20 ถักซ้ำในแถวที่1-2
Share :