• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
tm softลายคลื่น
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถัก tm soft#16 น้ำตาล2สี สี 916,917 บาร์ 8851962000377 
เข็มโครเชต์ # 5 บาร์ 109798
  ขนาดสำเร็จ 13*14 ซม.
วิธีทำ ขึ้นต้น 48 โซ่
แถวที่ 1 โซ่ 2 คธ (ข้าม4 พ1ค 11 ครั้ง หลักถัดไป ข้าม4 คธ 3หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)จนจบ คธ 2 หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 2 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 3- 30 ถักตามผังลาย ( 2 แถว สลับสี 1 ครั้ง) 
ผังลาย

Share :