• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก6กลีบ2ชั้น

 

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักoly#40 สี 194 บาร์ 103319 ,ด้ายถัก tm softเหลือบ #16 สี 968 บาร์ 8851962000377  
เข็มโครเชต์ Amour (0.75มม.) บาร์ 051221722258 ,เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 9*9 ซม. ,10*10 ซม.
วิธีทำ โซ่ 10 เป็นหลักแรก ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 29 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ โซ่5 ข้าม 4) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย 
ผังลาย

Share :