• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ต่างหูหยดน้ำmadeira
สิ่งที่ต้องใช้        ไหมมาดีร่า สี 2351 บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #6 บาร์ 109798
เพชรรีด 8มม. จำนวน 2 เม็ด บาร์  110650 
ต่างหูสปริงเกี่ยว miyuki บาร์
ห่วงกลมใหญ่miyuki 539 บาร์ 2410996890000,ห่วงรี miyuki 543 บาร์ 24109964300008 
  ขนาดสำเร็จ 4*6.5 ซม. 
ขั้นตอนการทำ จับไหมมาดีร่า 5 เส้นถักพร้อมกัน ขึ้นต้นโซ่ 22 โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ 2 ค 7ครั้ง พ1ค 28ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
วิธีตกแต่ง ดูภาพประกอบ
ผังลาย
 

Share :