• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ชวนชม
สิ่งที่ต้องใช้
ผ้าตาข่ายสตามิน  Art. 500   ขนาด 40:10  ซม. จำนวน 30 x 35 ซม. รหัส 92698369
ไหมโอลิมปัส#5 รหัส 103262 สี 503, 132, 134, 136, 274, 212, 2012, 758, 753 สีละ 1 ไจ
โอลิมปัส#25 รหัส 103242 สี 252,253,390 สีละ 1 ไจ
ริบบิ้นไหม ขนาด 3.5 มม. เบอร์สี 177 สีละ 1 เมตร รหัส 103358
ริบบิ้นไหม ขนาด 2 มม. เบอร์ 36 สีละ 1 เมตร รหัส 103357
เข็มปัสครอสติช#20 รหัส 102410
เลื่อมดอกไม้สีบานเย็น ,สีม่วง สีละ 1 กรัม รหัส 92824478
ลูกปัด 11/0 สีส้ม เบอร์ 405 ครีมเบอรื 402 บานเย็น เบอร์ 355 รหัส 100338
ด้ายล่องหน รหัส 103283
ขนาดสำเร็จ  20x17.5 ซม.
วิธีทำ
  1. การขึ้นต้นลาย วัดจากมุมขวาด้านล่างเข้ามาข้างละ 5 ซม. จากนั้นปักตามผังลายแต่ละสัญลักษณ์
สัญลักษณ์และวิธีปัก
ปักเส้นตรง ไหม#25 ใช้ไหมปัก 1 เส้น ,ไหม#5 ใช้ไหมปัก 2 เส้น
ปักดอกเดซี่ ปักด้วยริบบิ้นไหม
ปักดอกจันทร์ ใช้ไหม#5 ปัก 1 เส้น
  1. เวลาปักไหม#5 ปัก 2 เส้น ต่อ 1 ช่วงผ้า #25 ปัก 1 เส้นใหญ่ ต่อ 1 ช่วงผ้า
หมายเหตุ  ปักตามผังลาย นับจำนวนช่องและใช้สีไหมและวิธีปักตามที่กำหนด เช่น 390 ปักเส้นตรงแทยง
ริบบิ้นเบอร์ 36 ปักดอกเดซี
ผังลายปัก
ภาพประกอบ
สัญลัษณ์สีไหม


Share :