• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกโครเชต์ 10กลีบ
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก tm soft#16 หรือโอลิมปัสemmy#40
เข็มโครเชต์ #6 หรือ เข็มโครเชต์#8
ขนาดสำเร็จประมาณ 9*9 ซม. ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นด้าย
วิธีทำ ขึ้นต้นโซ่ 5 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 4 เป็นหลักแรก (โซ่ 2 พ1ค)ทำซ้ำใน(.....) 8ครั้ง โซ่2 ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่2 เป็นหลักแรก พ1ค2ครั้งเกี่ยวหน้ารวบพร้อมกัน โซ่1 พ1คหลักถัดไป โซ่1 ทำซ้ำใน(.....)9ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่3-8 ถักตามผังลาย 
ผังลาย
Share :