• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ด้ายalegra

 
สิ่งที่ต้องใช้

ด้ายถักAlegra สีฟ้า  บาร์ 400156
เข็มโครเชต์ 5/0 บาร์ 101025
ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม.

วิธีทำ ขึ้นต้นโซ่ 25 โซ่
แถวที่1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 ข้าม 3 คธหลักถัดไป (โซ่5 คธ)ทำซ้ำใน(.....)2ครั้ง *โซ่ 3 ข้าม 3 พ1ค หลักถัดไป โซ่1 พ1ค หลักเดิม
โซ่ 3 ข้าม 3 คธหลักถัดไป ทำซ้ำใน(.....)3ครั้ง* ทำซ้ำใน*.....*จนจบแถว โซ่ 3 ข้าม พ1ค หลักสุดท้าย โซ่1 พ1ค หลักเดิม พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก โซ่ 3 คธ โซ่ 5 คธหลักเดิม *โซ่ 3 พ1ค หลักถัดไปโซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 คธหลักถัดไป (โซ่5 คธหลักเดิม)ทำซ้ำใน
(.....)2ครั้ง*ทำซ้ำใน*.....*จนจบแถว โซ่ 3 พ1ค หลักถัดไปโซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 คธหลักถัดไป (โซ่5 คธหลักเดิม โซ่ 3 พ1ค หลักสุดท้าย)
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :