• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าสะพาย849

 
สิ่งที่ต้องใช้      1. ด้ายถักPuppies สีม่วง Col.3 No. 849 จำนวน2กลุ่ม บาร์โคด103312
                        2. เข็มโครเชต์ AERO #15 บาร์โคด103435
                        ขนาดสำเร็จ 23x21.5ซม.
ขั้นตอนการทำ   ขึ้นต้น112โซ่
ลายA
แถวที่1            โซ่3เป็นหลักแรก โซ่2 พ1ค หลักเดิม (โซ่3 ข้าม3หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่2 พ1ค หลักเดิม) ทำซ้ำใน(...) 26ครั้ง จนจบด้วย โซ่3 ลหกับหลักแรก
แถวที่2            เลื่อนห่วง1ครั้ง โซ่3 เป็นหลักแรก โซ่2 พ1ค หลักเดิม(โซ่3พ1ค หลักถัดไป โซ่2
                        พ1ค หลักเดิม)ทำซ้ำใน(...)26ครั้ง จนจบด้วยโซ่3 ลหกับหลักแรก
แถวที่3-16       ถักตามผังลายทุกแถว
ลายB              
แถวที่1            โซ่1 เป็นหลักแรก คธ (พ1ค16ครั้ง คธ หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...)จนจบด้วย พ1ค
                        16ครั้ง ลหกับหลักแรก ตัดด้าย
แถวที่2-16       ถักเหมือนแถวที่1ตามผังลาย
สายกระเป๋า      ถักโซ่6จากนั้นถัก คธ ยาว110ซม. ตามผังลาย
วิธีประกอบ     1. ถักลายA ตามผังลาย
                        2. ถักลายBคล่อมลายA (ตามผังลาย)
                        3. ถัก คธ โดยรอบปากกระเป๋า(ตามผังลาย)
                        4. เย็บก้นติดกัน(ดูภาพประกอบ)
                        5. เย็บสายกระเป๋าติดกับปากกระเป๋าทั้ง2ข้าง
ผังลาย
Share :