• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อmixed lace

สิ่งที่ต้องใช้
            ด้ายถัก Olympus Rochas บาร์โคด 92698124 เบอร์สี 540 จำนวน 6 กลุ่ม
            โครเชต์ Clover บาร์โคด 101036 # 0-2/0
            ไม้นิต    Clover Art. No. 3012 บาร์โคด 4901316802585 ขนาด 4.5 มม.
            กระดุม 1เม็ด
ขนาดสำเร็จ รอบอก 90 ซม. ยาว 50 ซม.
วิธีทำ ชิ้นหลัง ขึ้นต้น 105 ห่วง
แถวที่ 1             k ตลอดแถว
แถวที่ 2             p ตลอดแถว
แถวที่ 3             k2 * ( yo sl1 k1 psso k1 k2 tog yo) k3* ทำซ้ำใน *....* 11 ครั้ง ทำซ้ำใน (….) 1 ครั้ง k2
แถวที่ 4             p ตลอดแถว
แถวที่ 5             k3 * (yo sl1 k1 psso yo) k5 * ทำซ้ำใน *....* 11 ครั้ง ทำซ้ำใน (….) 1 ครั้ง k3
แถวที่ 6             p ตลอดแถว (แถวที่ 3-6 = 1 ช่วงลาย)
แถวที่ 7 – 70     ถักตามผังลาย
แถวที่ 71 – 118 ถักแนวลดวงแขนและคอหลัง-คอหน้าตามผังลาย
ชิ้นหน้าขวา ขึ้นต้น 54 ห่วง
แถวที่ 1             k ตลอดแถว
แถวที่ 2             p ตลอดแถว
แถวที่ 3 – 70     ถักตามผังลาย
แถวที่ 71 – 118 ถักแนวลดวงแขนและคอหลังตามผังลาย
ชิ้นหน้าซ้าย 1 – 118 ถักเหมือนชิ้นหน้าขวา
ระบายชายเสื้อ
แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักเดิม โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม  โซ่ 3 * [ข้าม 3 หลัก พ1ค    หลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 ข้าม 3 หลัก พ1ค หลักถัดไป(โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม)] ทำซ้ำใน         (….) ครั้ง โซ่ 3 ข้าม 3 หลัก พ1ค หลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 * ทำซ้ำใน *....* จนเหลือ 8      หลักสุดท้าย ทำซ้ำใน [….] จนจบแถว
แถวที่ 2 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม โซ่ 3 คธ หลักถัดไป(คธ หลักถัดไป โซ่ 3 คธ หลักเดิม) โซ่ 3 พ1ค หลัก            ถัดไป โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 หลักถัดไป โซ่ 3 คธ หลักเดิม ทำซ้ำใน (….) 2 ครั้ง* ทำซ้ำใน *....*  7           หลักสุดท้าย โซ่ 3 พ1ค หลักถัดไป โซ่ 1 พ1ค หลักเดิม โซ่ 3 คธ หลักถัดไปโซ่ 3 คธ หลักเดิม คธ หลัก   ถัดไป โซ่ 3 คธ หลักสุดท้าย
แถวที่ 3  เลื่อนห่วง 1 หลัก ทำเหมือนแถวที่ 1
แถวที่ 4  ทำเหมือนแถวที่ 2
แถวที่ 5 – 8  ทำซ้ำในในแถวที่ 3 – 4
วิธีประกอบ
  1. นำ 2 ชิ้น เย็บด้านข้างติดกัน ทำ 2 ข้าง
  2. เย็บไหล่ติดกัน ทั้ง 2 ข้าง
  3. ถักระบายชายเสื้อ จำนวน 8 แถว
  4. ถัก คธ รอบคอ,วงแขนจำนวน 1 แถว
ผังลาย1  ผังลาย2
Share :