• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกpom pom กระดาษ

สิ่งที่ต้องใช้  กระดาษย่นหน้าเดียว บาร์926686645
                   กิ๊บwoder clip โคลเวอร์ บาร์ 05122135615
                   ไหมพรมสีเดียวกับกระดาษ กรรไกร
วิธีทำ           ตัดกระดาษ 15x15 ซม. พับ 9 ทบ

ภาพแสดงวิธีทำ

Share :