• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
แต่งเสื้อPeach
สิ่งที่ต้องใช้
เสื้อยืดมีปกสีขาว รหัส100295
ด้ายถักโอลิมปัส#40 สีส้มเบอร์ 171, เขียวเบอร์ 228 รหัส 103319
เข็มโครเชต์#8 ของ JMRA รหัส 103435
ขั้นตอนการทำ
  1. ตัดปลายแขนเสื้อทั้ง 2 ข้าง และชายเสื้อด้านล่าง
  2. ถัก คธ รอบแขน, ชายเสื้อ
  3. ถักแถวโครเชต์มาสอยติดกับแขน,ชายเสื้อ
การถักแถบโครเชต์ (ถักโซ่ 25)
แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก (โซ่ 2 ข้าม 2 พ1ค) ถักซ้ำใน (...) ไปจนรอบแถวพลิกกลับ
แถวที่ 2-8 ถักลดตามผังลาย จากนั้นถักระบายริม 1 แถว
ชายเสื้อ ถัก 14 ช่วงลาย
แขนเสื้อ ถัก 5 ช่วงลาย (2ข้าง)
ดอก ถักด้วยด้ายสีเขียว
(โซ่ 2 พ1ค 5 ครั้ง บนหลักเดิม โซ่ 2 คธ )ถักซ้ำใน (...) 3 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก
* นำแถบโครเชต์มาถักเชื่อมต่อกับตัวเสื้อ และระบายปกนำมาสอยติดกับปก
ผังลาย


Share :