• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกblue madeira
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมปักจักรมาดีรา 6สี บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 101023
ขนาดสำเร็จ10*10
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 8 โซ่
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 23ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวทีึ่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธหลักเดิม (โซ่7 ข้าม1 คธหลักถัดไป) ทำซ้ำ(......) จนจบแถวด้วย โซ่7 ข้าม1 ลห
กับหลักแรก
แถวที่3-5 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :