• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Recordดอกเหลี่ยม
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถัก record สี219 บาร์ 4014816120568
เข็มโครเชต์#5/0-7/0 บาร์ 103435
ขนาดสำเร็จ 10x10 ซม.
วิธีถัก ขึ้นต้นโซ่ 5โซ่
แถวที่1 โซ่3 พ1ค (โซ่3 พ1ค2ครั้งรวบพร้อม)ทำซ้ำใน(.....)6ครั้ง โซ่3 ลหกับหลักแรก
แถวที่2-3 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :