• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกoly40-8กลีบ

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#40 2สี เกสรเบอร์ 541สีดอก 658,143 บาร์ 103319,โอลิมปัสemmy สี 194 บาร์ 104584
เข็มโครเชต์#8 บาร์109798
ขนาดสำเร็จ 5*5 ซม.
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 16 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 (ขึ้น โซ่11 คธ 1/2พ1คลงโซ่ พ1คลงโซ่ 2หลัก พ2คลงโซ่ 2หลัก 1/2พ1คลงโซ่ คธ2หลักสุดท้าย
ลหกับหลักถัดไป) 1 วงเล็บ =1กลีบ ทำซ้ำใน(.....)7ครั้ง ทั้งหมด 8 กลีบ
แถวที่3 ลห 4หลัก (คธ รอบกลีบ 13หลัก) ทำซ้ำใน(.....)โดยรอบ ลหกับกลีบแรก
ผังลาย
Share :