• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกซ้อน4ชั้น

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส #40 3สี เบอร์สี 325 , 658 , 335 บาร์ 103319
เข็มโครเชต์#8 บาร์109798
ขนาดสำเร็จ 4*4 ซม.
วิธีทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่ 1 โซ่4 เป็นหลักแรก (โซ่2 พ1ค) ทำซ้ำใน(.....)6ครั้ง โซ่2 ลหกับหลักแรก
แถวที่ 2 โซ่1 (พ1ค 2 ครั้ง คธหลักเดิม คธหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....)6ครั้ง พ1ค 2 ครั้ง คธหลักเดิม ลหกับหลักแรก
แถวที่3-8 ถักตามผงัลาย
ผังลาย

Share :