• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เสื้อSweet lace
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#5 เบอร์ 483 จำนวน 3 กลุ่ม รหัส 103318
ด้ายถักโอลิมปัส#40 เบอร์ 143 และ 540 สีละ 1 กลุ่ม รหัส103319
ชุดทำแฮร์พิน Clover รหัส 4901316578077
เข็มโครเชต์ Clover# 0-2/0 2 หัว สีเงิน รหัส 101036
เข็มโครเชต์ JMRA# 5 รหัส 103435
ขนาดสำเร็จ 40x80 ซม.
วิธีทำ ถักแขนแฮร์พินขนาด 3 ซม. ด้วย No.509 เข็มโครเชต์เบอร์ 5 ถักแฮร์พินเป็นเส้นให้ครบ 3 กลุ่ม จากนั้น ตัดแฮร์พินตามผังลายที่กำหนด
การเกี่ยว ถักลายใช้เข็มโครเชต์ Clover 2/0
A (เกี่ยวแฮร์พิน 2 หลัก หมุน 2 ครั้ง ถัก คธ 2 หลัก) ด้วยเข็มโครเชต์ Clover 2/0 เท่ากับแฮร์พิน 1 ขา ถักซ้ำ (...) ถักซ้ำให้ครบทุกเส้นที่มี ทั้ง 2 ข้าง
C ถักเหมือนลาย A 1 ข้าง อีกข้าง ถักโซ่คร่อมกับแฮร์พินอีกเส้น อีกช้างถักลาย A (ถักลาย B ตามที่ผังลายกำหนดจำนวน)
B ถักต่อจากลาย A
 แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักถักไป (โซ่ 3 พ1ค หลักเดิม 2 ครั้ง รวบห่วงพร้อมกัน ข้าม 1 พ1ค หลักถัดไป 3 หลัก รวบห่วงพร้อมกัน ทั้ง 3 หลัก) ถักซ้ำใน (...) จนจบ
แถวที่ 2 โซ่ 3 เป็นหลักแรก ลห กับ ลาย C * พ1ค หลักเดิม ลห ลาย C * (โซ่ 1 พ1ค ข้าม 1 ลห ลาย C ถักซ้ำใน *...* 2 ครั้ง) ถักซ้ำใน (...) จนจบ
วิธีการต่อตัวเสื้ต่อเป็นเส้นยาว 20 ซม. จากนั้น แยกชิ้นหน้าซ้าย-ขวา-หลัง ตามผังลาย
 
ลดคอหน้าซ้าย-ขวา เว้นวงแขน ดูภาพประกอบ
ลดคอหลังตามผังลาย เว้นไหล่ไว้ 15 ขา ทั้งหน้า-หลัง ตามผังลาย
วิธีประกอบ
ต่อไหล่ด้วยโซ่คร่อม No. 143
เก็บ คธ รอบตัวเสื้อ
เย็บแขนเสื้อติดกับตัวเสื้อ
ถักลาย B รอบวงแขน No.143 ถักลาย B รอบตัวเสื้อ แถวที่ 1 No.540 แถวที่ 2 No.143
แขนเสื้อ
ใช้แฮร์พิน 7 เส้น ขนาดดูตามผังลาย
ถักลาย A ให้ครบทุกเส้น เปลี่ยนสีตามผังลาย
ถักลาย B ต่อจากลาย A สลับกัน ตามผังลาย เปลี่ยนสีด้ายตามผังลาย
วิธีถักแฮร์พิน

แขนเสื้อ


ผังลาย
Share :