• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าred madeira
สิ่งที่ต้องใช้  ผ้าแคนวาส บาร์ 110568 จำนวน 25 x 40 ซม.
                  ไหมมาดีรา บาร์ 103247 เบอร์ 1012 จำนวน 1หลอด
                  ใยโพลีเอสเตอร์อย่างบาง บาร์ 106469 จำนวน 25 x 40 ซม.
                  เทปมาดีรา บาร์ 110412 จำนวน  75  ซม.
                  ปากกระเป๋า 5 นิ้ว บาร์ 2410738850002
แบบตัดกระเป๋า

วิธีทำ1

วิธีทำ2


 

Share :