• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าปิ๊กแป๊กดอกไม้

สิ่งที่ต้องใช้  ผ้าคิ้วท์ลายจุด
                  ไหมTM7 จำนวน3สี
                  เข็มปัก
                  ปากกระเป๋าขนาด4นิ้ว และด้ายเย็บผ้า
วิธีทำ  ลอกลายปักบนผ้า แล้วปักตามวิธีที่กำหนด
แบบตัดกระเป๋า
วิธีเย็บประกอบกระเป๋า
Share :