• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ผีเสื้อ2สี

 
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก tm soft #16สีพื้น สี 916 หรือ 917 บาร์ 8851962000155,ป้อบปี้ส์ สี 806,816 บาร์ 103312
เข็มโครเชต์ #5  บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 6*5 ซม.
วิธีทำ ปีกซ้าย ขึ้นต้นโซ่ 9 ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 3 พ1ค 7 ครั้ง พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 พ1ค 10 หลัก พลิกกลับ
แถวที่3-4 ถักตามผังลาย ตัดด้าย
แถวที่5 ต่อด้ายสีต่างกัน ถักตามผังลาย
ปีกขวา ถักตามผังลาย
ตัว  โซ่5 ลห4หลัก โซ่4 พ2ค 3 ครั้งรวบพร้อมกัน โซ่3 คธ หลักเดิม ตัดด้าย วางตรงกลางสอยติดกับปีก
หนวด     ถักตามผังลาย หรือตัดด้าย ยาว 4 ซม. มัดหัวผีเสื้อ
ผังลาย
Share :