• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก4ชั้น
สิ่งที่ต้องใช้     ไหมมาดีร่า no. 1064 จำนวน4หลอด บาร์ 103247
                     ดิ้นมาดีร่า Art.no.983/30 color. 304 บาร์103278
เข็มโครเชต์#6 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 4.5*4.5ซม.
ขั้นตอนการทำ จับไหมมาดีร่า 4 เส้น ดิ้น 1 เส้น รวม 5 เส้นถักพร้อมกัน คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่4 เป็นหลักแรก (โซ่2 พ1ค) ทำซ้ำใน(.....) 6ครั้ง โซ่2 ลหกับหลักแรก
แถวทีึ่ี2 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ หลักถัดไป พ1ค 2ครั้ง คธหลักเดิม)ทำซ้ำใน(.....)7ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่3-9 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :