• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายcircle square
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมมาดีร่า 2 สี  เบอร์ 1109,2602 บาร์103247
เข็มโครเชต์ #3 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 8.5*8.5 ซม.
ขั้นตอนการทำ (ถัก 6 เส้น)จับมาดีร่าสีละ 3 เส้นถักพร้อมกัน คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ 12 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่ 4 เป็นหลักแรก (โซ่ 3 พ 2 ค หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถวด้วยโซ่ 3 ลหกับหลักแรก
แถวที่3-6 ถักตามผังลาย
สิ่งที่ต้องใช้
Share :