• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อย wave
สิ่งที่ต้องใช้ ลูกปัดแก้วมิยูกิ 8/0 บาร์ 8 สีธรรมดา 6 สีๆละ1ถุง บาร์ 2410674670009 สีพรีเมี่ยม 2 สีๆละ1ถุง บาร์ 2410674620004
                  ด้ายร้อยลูกปัดnymo สีขาว บาร์ 2411811940009 
                  เข็มร้อยลูกปัด clover (75485)บาร์4901316754856
                  ตะขอก้ามปู บาร์ 107812
                  โซ่ต่อสร้อย บาร์ 2411524830000
วิธีทำ1

วิธีทำ2


Share :