• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อยลูกปัดดอกไม้
สิ่งที่ต้องใช้  ลูกปัดแก้วมิยูกิ 11/0 บาร์ 2410674410001 จำนวน 2สี #413,533 สีละ1ถุง
                   เข็มร้อยลูกปัดprym #124350 บาร์ 4002271243502 ห่วงกลม บาร์ 2410996870002  
                   ตะขอก้ามปู 10มม. บาร์ 2410922260006 โซ่ปลายสร้อยมิยูกิ k566 บาร์ 2411524830000
                   ด้ายมิยูกิร้อยลูกปัด#60
วิธีทำ  
 
ภาพขั้นตอนการทำ   


Share :