• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกเรือใบ6สี

สิ่งที่ต้องใช้
ไหมพรมเรือใบพื้น 6สี เบอร์สี 258,241,246,234,218,229 บาร์ 92026438
เข็มโครเชต์ #3/0-4/0 บาร์ 101025
ขนาดสำเร็จ 19*19 ซม.
ขั้นตอนการทำ คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่12 พ1ค2ครั้ง โซ่3 พ1ค2ครั้ง) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่12 พ1ค4ครั้ง โซ่3 พ1ค4ครั้ง) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย
แถวที่8 โซ่3 เป็นหลักแรก โซ่1 (พ1ค 14 หลักถัดไป พ1ค2ครั้งหลักถัดไป โซ่3 พ1ค2ครั้งหลักเดิม) ทำซ้ำใน(.....)
จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่9 โซ่2 เป็นหลักแรก จับห่วงโซ่ แถวที่1คล้องห่วงโซ่แถวที่2 คล้องซ้อนกันจนถึงแถวที่7 จากนั้น ถัก 1/2 พ1ค
คร่อมห่วงโซ่ ถักตามผังลาย
การสลับสี
แถวที่1 สี258
แถวที่2,8,9 สี241
แถวที่3 สี246
แถวที่4,7 สี234
แถวที่5 สี218
แถวที่6 สี229
ผังลาย
Share :