• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก8กลีบ2ชั้น
สิ่งที่ต้องใช้
oly#5 สี 540,541 บาร์ 103318
เข็มโครเชต์ Amour (0.75มม.) บาร์ 051221722258 ,เข็มโครเชต์ #0-2/0 บาร์ 101036
ขนาดสำเร็จ 8*8 ซม. ,11*11 ซม.
วิธีทำ โซ่8 เป็นหลักแรก ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ 1 ค 23 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก (คธ โซ่3 ข้าม 2) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย  
ผังลาย

Share :