• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าlilac cat

 
สิ่งที่ต้องใช้
ไหมพรมไลแลคสีพื้นและเหลือบ อย่างละ1กลุ่ม
ไหมพรม TM BABY สีดำ 1กลุ่ม บาร์ 8851962000254
เข็มโครเชท์ 2หัว #5/0-7/0 Hamanaka H250-500-5บาร์ 4977444518674
ซิป 5 นิ้ว บาร์ 92680432
ตาตุ๊กตา 9 มม. บาร์ 2411087800007
เข็มเย็บไหมพรม บาร์ 107888
ขั้นตอนการทำ (ถัก2ชิ้น) คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 11หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักเดิม พ1ค2ครั้ง ทุกหลักถัดไป ลหกับหลักแรก
แถวที่3 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค2ครั้ง ทุกหลักถัดไป พ1ค กับหลักแรก
แถวที่4-7 ถักตามผังลาย
ผังลาย
ภาพประกอบ
Share :