• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
knitting melfie410

สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักเมลฟี่ no.410 บาร์ 92698154
ไม้นิตไม้ไผ่ clover #8 ( 5.0มม. ) บาร์ 4901316802592
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้น 23 ห่วง
แถวที่1 p1 k3 k2tog k3 yo p5 yo k3 sl1 k1 psso p1
แถวที่2และหลังชิ้นงานทุกแถว ถักk1 p8 k5 p8 k1
แถวที่3 p1 k2 k2tog k3 yo k1 p2 k5 inc p2 k1 yo k3 sl1 k1 psso k2 p1
แถวที่5 p1 k1 k2tog k3 yo k2 p1 k5 inc p1 k5 inc p1 k2 yo k3 sl1 k1 psso k1 p1
แถวที่7 p1 k2tog k3 yo k3 p2 k5 inc p2 k3 yo k3 sl1 k1 psso p1
แถวที่1-8 =1ช่วงลาย
ผังลาย
Share :