• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ


พัฟคิ้วท์3

สิ่งที่ต้องใช้ ชุดพัฟคิ้วท์S67-507
                   เข็ม ด้ายเย็บผ้า
                   ผ้าฝ้ายเนื้อบาง
วิธีทำ

1. ตัดผ้าเท่าแบบ อย่างละ 1 ชิ้น
    
2. ใช้คลิปหนีบผ้าตามภาพ
  3. ประกบผ้า 2ชิ้นตามข้อ2 แล้วเย็บโดยรอบ เว้นช่องสำหรับกลับผ้า
  4.สอยปิดช่องที่เว้นไว้
 5. ด้านบน
 6. ร้อยด้าย แทงเข็มเข้าด้านในแล้วเย็บตรึงตามรูปขวา
 ภาพสำเร็จ นำชิ้นงานที่เย็บได้นี้ไปต่อเป็นกระเป๋า ผ้า ตกแต่งผ้าคลุมเตียง หรือผ้าปูโต๊ะShare :