• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
เข็มขัด3เหลี่ยมแพรวพราว
สิ่งที่ต้องใช้
ลูกปัดมิยูกิปล้องอ้อย RR.6 มม. เบอร์ 70 จำนวน 7 ถุง รหัส 104338
เอ็นขนาด 0.25 มม. Beadalan จำนวน 1 ม้วน รหัส 108885
ลูกปัดมิยูกิ ปล้องอ้อย RR. 6 มม. เบอร์ 83  จำนวน 2 ถุง รหัส 104338
กระดุม 1 เม็ด รหัส 101858
ขนาดสำเร็จ กว้าง 2 นิ้ว ยาว 34 นิ้ว
 ขั้นตอนการทำ
1.       ตัดเอ็นยาว 3 เมตร
2.       ทบครึ่งเอ็น ร้อยลูกปัด 3 เม็ด สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 3 , เอ็นข้างซ้าย ร้อยลูกปัด เม็ดที่ 4 เอ็นข้างขวา ร้อยลูกปัดเม็ดที่ 5 สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 5 เอ็นข้างซ้าย ร้อยลูกปัดเม็ดที่ 6 ข้างขวาร้อยลูกปัดเม็ดที่ 7 สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 7 เอ็นข้างซ้ายร้อยลูกปัดเม็ดที่ 8 เอ็นข้างขวาร้อยลูกปัดเม็ดที่ 9 สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 9 เอ็นข้างซ้ายร้อยลูกปัดเม็ดที่ 10 เอ็นข้างขวาร้อยลูกปัดเม็ดที่ 11 สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 11 เอ็นข้างซ้ายร้อยลูกปัดเม็ดที่ 12 สวนเอ็นตรงลูกปัดเม็ดที่ 1 เอ็นข้างซ้ายร้อยลูกปัดเม็ดที่ 12 สวนเอ็นตรงลูกปัดที่ 12 (ดูภาพประกอบตามศรชี้)
3.       ทำซ้ำในข้อ 2 จนได้ความกว้าง 2 นิ้ว,ยาว 12 ช่วงลาย,เปลี่ยนสีลูกปัดตามผังลาย
4.       ร้อยลูกปัด 7 เม็ด ร้อยวนเป็นวงกลม เป็นห่วงสำหรับคล้องกระดุม ส่วนปลายอีกด้านติดกระดุม
ผังลาย


Share :