• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อยlace540
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#40 no.540 จำนวน1กลุ่ม บาร์โคด103319
เข็มโครเชท์#8(0.90มม.) บาร์โคด 109798
ริบบิ้นกำมะหยี่ 1/4นิ้ว ยาว40ซม. 2ชิ้น บาร์โคด 102741
ขั้นตอนการถัก ขึ้นต้น โซ่7
แถวที่1 โซ่3เป็นหลักแรก พ1ค 6หลัก พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 1หลักถัดไป โซ่8 คธหลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่3 โซ่3 เป็นหลักแรก โซ่3 ลห หลักเดิม พ1ค 6ครั้ง หลักเดียวกัน คธหลักเดิม( พ1ค โซ่3 พ1ค 6ครั้ง
หลักเดียวกัน) คธ หลักเดิม ทำซ้ำใน(...)1ครั้ง โซ่2 คธหลักเดิม คธ หลักถัดไป โซ่4 พ1ค 4หลัก ถัดไป พลิกกลับ
แถวที่4-43 ถักตามผังลาย 
ผังลาย  

Share :